info [@] aastaa.com 09112206409

املاک ویژه

این ویلا ها با قیمت بسیار عالی بفروش میرسند

فروش ویلا جنگلی در نوشهر
720,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا جنگلی در نوشهر

متراژ
600
زیربنا
200
کد ملک
190
ویلا محمودآباد
240,000,000 تومان
فروش

ویلا محمودآباد

متراژ
205
زیربنا
240
کد ملک
189
فروش ویلا شهرکی در بابلسر
580,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا شهرکی در بابلسر

متراژ
500
زیربنا
350
کد ملک
188
ویلا ساحلی بسیار لوکس در چلندر
4,700,000,000 تومان
فروش

ویلا ساحلی بسیار لوکس در چلندر

متراژ
1,000
زیربنا
500
کد ملک
187
فروش ویلا لوکس در ریاست جمهوری نوشهر
970,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا لوکس در ریاست جمهوری نوشهر

متراژ
500
زیربنا
300
کد ملک
186
فروش ویلا در محمودآباد
150,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا در محمودآباد

متراژ
250
زیربنا
130
کد ملک
185
ویلا برای خرید در محمودآباد
155,000,000 تومان
فروش

ویلا برای خرید در محمودآباد

متراژ
240
زیربنا
100
کد ملک
184
فروش ویلا ساحلی مبله در نوشهر
1,550,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا ساحلی مبله در نوشهر

متراژ
450
زیربنا
300
کد ملک
183
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد
320,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا ساحلی در محمودآباد

متراژ
250
زیربنا
180
کد ملک
182
فروش ویلا در منطقه صفائیه بابلسر
450,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا در منطقه صفائیه بابلسر

متراژ
240
زیربنا
225
کد ملک
177
ویلا ساحلی دوبلکس در نوشهر
700,000,000 تومان
فروش

ویلا ساحلی دوبلکس در نوشهر

متراژ
350
زیربنا
200
کد ملک
176
ویلا دوبلکس در سیاهکلا محمودآباد
350,000,000 تومان
فروش

ویلا دوبلکس در سیاهکلا محمودآباد

متراژ
230
زیربنا
185
کد ملک
175
ویلا دریاسر محمودآباد
260,000,000 تومان
فروش

ویلا دریاسر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
140
کد ملک
174
ویلا شهرکی عزت آباد محمودآباد
350,000,000 تومان
فروش

ویلا شهرکی عزت آباد محمودآباد

متراژ
220
زیربنا
135
کد ملک
173
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
210,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا شهرکی در محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
145
کد ملک
172
ویلای ساحلی در نوشهر
530,000,000 تومان
فروش

ویلای ساحلی در نوشهر

متراژ
200
زیربنا
220
کد ملک
171
فروش ویلا ساحلی چلندر
430,000,000 تومان
فروش

فروش ویلا ساحلی چلندر

متراژ
230
زیربنا
220
کد ملک
170
ویلا نیم پیلوت در محمودآباد
250,000,000 تومان
فروش

ویلا نیم پیلوت در محمودآباد

متراژ
230
زیربنا
145
کد ملک
169
ویلای دوبلکس در خط آهی محمودآباد
280,000,000 تومان
فروش

ویلای دوبلکس در خط آهی محمودآباد

متراژ
250
زیربنا
175
کد ملک
168
خانه ویلایی در منطقه تشبندان - شهر محمودآباد
110,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه تشبندان - شهر محمودآباد

متراژ
250
زیربنا
125
کد ملک
167
خانه ویلایی در منطقه خط آهی - شهر محمودآباد
180,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه خط آهی - شهر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
95
کد ملک
166
خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد
350,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
170
کد ملک
165
خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد
285,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد

متراژ
243
زیربنا
180
کد ملک
164
خانه ویلایی در منطقه کرچک - شهر محمودآباد
130,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه کرچک - شهر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
100
کد ملک
163
خانه ویلایی در منطقه رویان - شهر رویان
295,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه رویان - شهر رویان

متراژ
360
زیربنا
130
کد ملک
159
خانه ویلایی در منطقه خط آهی - شهر محمودآباد
130,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه خط آهی - شهر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
130
کد ملک
158
خانه ویلایی در منطقه چمستان - شهر نور
210,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه چمستان - شهر نور

متراژ
400
زیربنا
127
کد ملک
157
خانه ویلایی در منطقه کهلوکاج - شهر محمودآباد
150,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه کهلوکاج - شهر محمودآباد

متراژ
300
زیربنا
140
کد ملک
155
خانه ویلایی در منطقه چلاو - شهر آمل
260,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه چلاو - شهر آمل

متراژ
180
زیربنا
110
کد ملک
154
خانه ویلایی در منطقه ایزدشهر - شهر ایزدشهر
550,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه ایزدشهر - شهر ایزدشهر

متراژ
360
زیربنا
250
کد ملک
153
خانه ویلایی در منطقه حربده - شهر محمودآباد
180,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه حربده - شهر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
125
کد ملک
152
خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد
150,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد

متراژ
220
زیربنا
100
کد ملک
151
خانه ویلایی در منطقه صفائیه - شهر بابلسر
1,000,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه صفائیه - شهر بابلسر

متراژ
500
زیربنا
300
کد ملک
150
خانه ویلایی در منطقه کرچک - شهر محمودآباد
160,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه کرچک - شهر محمودآباد

متراژ
218
زیربنا
110
کد ملک
149
خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد
140,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه محمودآباد - شهر محمودآباد

متراژ
200
زیربنا
100
کد ملک
148
خانه ویلایی در منطقه نوشهر - شهر نوشهر
800,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه نوشهر - شهر نوشهر

متراژ
450
زیربنا
400
کد ملک
147
خانه ویلایی در منطقه صفائیه - شهر بابلسر
450,000,000 تومان
پیش فروش

خانه ویلایی در منطقه صفائیه - شهر بابلسر

متراژ
245
زیربنا
185
کد ملک
146
خانه ویلایی در منطقه چهارمحل - شهر محمودآباد
300,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه چهارمحل - شهر محمودآباد

متراژ
250
زیربنا
165
کد ملک
145
خانه ویلایی در منطقه صفائیه - شهر بابلسر
600,000,000 تومان
پیش فروش

خانه ویلایی در منطقه صفائیه - شهر بابلسر

متراژ
450
زیربنا
270
کد ملک
144
خانه ویلایی در منطقه چلک - شهر نوشهر
320,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه چلک - شهر نوشهر

متراژ
250
زیربنا
165
کد ملک
143
خانه ویلایی در منطقه کلوده - شهر محمودآباد
270,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه کلوده - شهر محمودآباد

متراژ
400
زیربنا
150
کد ملک
142
خانه ویلایی در منطقه خشت سر - شهر محمودآباد
1,400,000,000 تومان
فروش

خانه ویلایی در منطقه خشت سر - شهر محمودآباد

متراژ
550
زیربنا
330
کد ملک
141