کتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما :